ITMT Law Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 39/14
81-767 Sopot
tel. +48 (58) 351 27 69

Jeśli jesteś klientem, napisz tutaj:
info@itmtlaw.com

Jeśli jesteś partnerem, napisz tutaj:
partnerzy@itmtlaw.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 585-147-96-14
KRS 0000694944
REGON: 368260701

Inspektor Ochrony Danych Grupy ITMT Law Sp. z o.o.
Paulina Topolska
iod@itmtlaw.com

Formularz kontaktowy